MÁY ĐÙN NHỰA PVC

MÁY ĐÙN NHỰA PVC
Liên hệ

  -    Máy đùn có thể sản xuất theo những yêu cầu khác nhau của Khách Hàng , như tạo ra ống nhựa , hạt nhựa , tấm cửa , trần , vách ngăn , v.v…

  -    Có thể sử dụng máy đùn cùng với những khuôn mẫu và thiết bị hơi nước khác nhau .

 

     *Ưu điểm :

        -     Thiết bị ngoại vi                                                          

        -     Hộp số ( giảm thiểu tốc độ )                                                                                

        -     Hiệu quả của độ bôi trơn             

        -     Hệ thống khử khi hoạt động liên tục

        -     Hệ thống cấp liệu 

 

           Sản phẩm PVC :

         -     Máy đùn PVC dạng theo hướng trục vít đôi                                 

         -     Thiết bị máy đùn sản xuất PVC dạng vít đôi lớn

         -     Thiết bị máy đùn sản xuất PVC dạng vít đôi nhỏ

         -     Thiết bị máy đùn sản xuất PVC dạng vít đôi tạo hạt

         -     Thiết bị máy đùn sản xuất PVC dạng vít đơn nhỏ

         -     Thiết bị máy đùn sản xuất PVC dạng ống đôi điều khiển vít đôi đơn

 

  -    Máy đùn có thể sản xuất theo những yêu cầu khác nhau của Khách Hàng , như tạo ra ống nhựa , hạt nhựa , tấm cửa , trần , vách ngăn , v.v…

  -    Có thể sử dụng máy đùn cùng với những khuôn mẫu và thiết bị hơi nước khác nhau .

 

     *Ưu điểm :

        -     Thiết bị ngoại vi                                                          

        -     Hộp số ( giảm thiểu tốc độ )                                                                                

        -     Hiệu quả của độ bôi trơn             

        -     Hệ thống khử khi hoạt động liên tục

        -     Hệ thống cấp liệu 

 

           Sản phẩm PVC :

         -     Máy đùn PVC dạng theo hướng trục vít đôi                                 

         -     Thiết bị máy đùn sản xuất PVC dạng vít đôi lớn

         -     Thiết bị máy đùn sản xuất PVC dạng vít đôi nhỏ

         -     Thiết bị máy đùn sản xuất PVC dạng vít đôi tạo hạt

         -     Thiết bị máy đùn sản xuất PVC dạng vít đơn nhỏ

         -     Thiết bị máy đùn sản xuất PVC dạng ống đôi điều khiển vít đôi đơn

 

Scroll