NÒNG CẢO ( TRỤC VÍT )

NÒNG CẢO ( TRỤC VÍT )
Liên hệ

-   Nguyên liệu nòng cảo chủ yếu nhập khẩu từ Nhật Bản , có thể đảm bảo chất lượng , song trong quá trình gia công được thông qua một loạt điều chỉnh chất lượng , xử lý nhiệt , thấm nitơ , đánh bong .

-   Trục vít đôi được thiết kế cao cấp hơn để tạo nên công suất nóng chảy cao nhất . Trục vít có thể được điều khiển nhiệt độ bằng cách tự điều tiết , ngoài ra còn có hệ thống tự làm mát bằng nước .

 

      **Ưu điểm

               -    Hiệu suất co bóp hoàn hảo

               -    Hiệu suất tự làm sạch cao

               -    Vật liệu được đảm bảo

               -    Hệ thống điều khiển nhiệt độ trục vít chặt chẽ

 

-   Nguyên liệu nòng cảo chủ yếu nhập khẩu từ Nhật Bản , có thể đảm bảo chất lượng , song trong quá trình gia công được thông qua một loạt điều chỉnh chất lượng , xử lý nhiệt , thấm nitơ , đánh bong .

-   Trục vít đôi được thiết kế cao cấp hơn để tạo nên công suất nóng chảy cao nhất . Trục vít có thể được điều khiển nhiệt độ bằng cách tự điều tiết , ngoài ra còn có hệ thống tự làm mát bằng nước .

 

      **Ưu điểm

               -    Hiệu suất co bóp hoàn hảo

               -    Hiệu suất tự làm sạch cao

               -    Vật liệu được đảm bảo

               -    Hệ thống điều khiển nhiệt độ trục vít chặt chẽ

 

Sản phẩm liên quan

Scroll