ỐNG DẦU THỦY LỰC

ỐNG DẦU THỦY LỰC
Liên hệ

-   Các loại ống dầu thủy lực gồm một ống nhỏ dạng cao su tổng hợp loại một lớp , hai lớp , bốn lớp hoặc sáu lớp chịu lực .

-   Có một lớp dầu bao phủ bên ngoài chống lại các tác hại của môi trường bên ngoài .

-   Dạng ống màu đen với lớp vỏ ống bố hoặc ống láng .

 

     Sản phẩm ống dầu :

                  -   SAE 100 R1AT

                  -   SAE 100 R2AT

                  -   SAE 100 R1A

                  -   SAE 100 R2A

                  -   SAE 100 R3

                  -   SAE 100R5

                  -   SAE 100 R6

                  -   SAE 100 R7

                  -   SAE 100 R8

                  -   SAE 100 R12

                  -   SAE 100 R13

                  -   SAE 100R14

                  -   SAE 100 R17

                  -   DIN EN853 1SN

                  -   DIN EN853 2SN

                  -   DIN EN853 1ST

                  -   DIN EN853 2ST

                  -   DIN EN856 4SP

                  -   DIN EN856 4SH

                  -   DIN EN857 1SC

                  -   DIN EN857 2SC

                  -   STEAM HOSE

                  -   WATER CLEANING HOSE

                  -   TEXTILE BRAID AIR/WATER/OIL 20 BARS

                  -   TEFLON

-   Các loại ống dầu thủy lực gồm một ống nhỏ dạng cao su tổng hợp loại một lớp , hai lớp , bốn lớp hoặc sáu lớp chịu lực .

-   Có một lớp dầu bao phủ bên ngoài chống lại các tác hại của môi trường bên ngoài .

-   Dạng ống màu đen với lớp vỏ ống bố hoặc ống láng .

 

     Sản phẩm ống dầu :

                  -   SAE 100 R1AT

                  -   SAE 100 R2AT

                  -   SAE 100 R1A

                  -   SAE 100 R2A

                  -   SAE 100 R3

                  -   SAE 100R5

                  -   SAE 100 R6

                  -   SAE 100 R7

                  -   SAE 100 R8

                  -   SAE 100 R12

                  -   SAE 100 R13

                  -   SAE 100R14

                  -   SAE 100 R17

                  -   DIN EN853 1SN

                  -   DIN EN853 2SN

                  -   DIN EN853 1ST

                  -   DIN EN853 2ST

                  -   DIN EN856 4SP

                  -   DIN EN856 4SH

                  -   DIN EN857 1SC

                  -   DIN EN857 2SC

                  -   STEAM HOSE

                  -   WATER CLEANING HOSE

                  -   TEXTILE BRAID AIR/WATER/OIL 20 BARS

                  -   TEFLON

Scroll