THIẾT BỊ MÁY ĐÙN SẢN XUẤT PVC DẠNG ỐNG ĐƠN ĐIỀU KHIỂN VÍT ĐÔI

THIẾT BỊ MÁY ĐÙN SẢN XUẤT PVC DẠNG ỐNG ĐƠN ĐIỀU KHIỂN VÍT ĐÔI
Liên hệ

THIẾT BỊ MÁY ĐÙN SẢN XUẤT PVC DẠNG ỐNG ĐƠN ĐIỀU KHIỂN VÍT ĐÔI

     -  Trục đôi ống đơn ( tạo ống đơn ) thiết bị ống đùn thích hợp cho sản xuất ống PVC có đường kính từ Ø20 ~ Ø630mm ( 1/2" ~ 24" )

     -  Sản lượng đùn dựa trên các máy chủ khác nhau có thể đùn từ 150kg/giờ ~ 1200kg/giờ cho một lần đùn ống đơn .

          * Phạm vi kích thước cho năng suất cao và ổn định , nên sản xuất ống có đường kính từ Ø90 ~ Ø160mm ( 3" ~ 6" )

      Toàn bộ thiết bị máy đùn gốm ba bộ phận :

          1. Máy chủ : nguyên liệu sử dụng là bột hỗn hợp PVC

          2. Vật liệu tạo khuôn và định hình ống PVC : Áp lực khuôn lớn nhất : 350BAR

          3. Thiết bị đùn phía sau : Máy phun chân không , Máy định hình chân không , Máy kéo , Máy cưa , Thiết bị nông .

BẢNG THỐNG KÊ :

 

THIẾT BỊ MÁY ĐÙN SẢN XUẤT PVC DẠNG ỐNG ĐƠN ĐIỀU KHIỂN VÍT ĐÔI

     -  Trục đôi ống đơn ( tạo ống đơn ) thiết bị ống đùn thích hợp cho sản xuất ống PVC có đường kính từ Ø20 ~ Ø630mm ( 1/2" ~ 24" )

     -  Sản lượng đùn dựa trên các máy chủ khác nhau có thể đùn từ 150kg/giờ ~ 1200kg/giờ cho một lần đùn ống đơn .

          * Phạm vi kích thước cho năng suất cao và ổn định , nên sản xuất ống có đường kính từ Ø90 ~ Ø160mm ( 3" ~ 6" )

      Toàn bộ thiết bị máy đùn gốm ba bộ phận :

          1. Máy chủ : nguyên liệu sử dụng là bột hỗn hợp PVC

          2. Vật liệu tạo khuôn và định hình ống PVC : Áp lực khuôn lớn nhất : 350BAR

          3. Thiết bị đùn phía sau : Máy phun chân không , Máy định hình chân không , Máy kéo , Máy cưa , Thiết bị nông .

BẢNG THỐNG KÊ :

Scroll