THIẾT BỊ MÁY ĐÙN SẢN XUẤT PVC DẠNG VÍT ĐÔI LỚN

THIẾT BỊ MÁY ĐÙN SẢN XUẤT PVC DẠNG VÍT ĐÔI LỚN
Liên hệ

THIẾT BỊ MÁY ĐÙN SẢN XUẤT PVC DẠNG VÍT ĐÔI LỚN

Sử dụng nguyên liệu :Bột hỗn hợp PVC

Sản phẩm ứng dụng : Cấu hình lớn , như : tấm cửa , tấm lợp , ván xốp v.v…

Bộ máy đùn toàn bộ bao gồm : một máy chủ víp đôi , khuôn , máy định hình , máy kéo , máy cắt 

 

THIẾT BỊ MÁY ĐÙN SẢN XUẤT PVC DẠNG VÍT ĐÔI LỚN

Sử dụng nguyên liệu :Bột hỗn hợp PVC

Sản phẩm ứng dụng : Cấu hình lớn , như : tấm cửa , tấm lợp , ván xốp v.v…

Bộ máy đùn toàn bộ bao gồm : một máy chủ víp đôi , khuôn , máy định hình , máy kéo , máy cắt 

Scroll