THIẾT BỊ MÁY ĐÙN SẢN XUẤT PVC DẠNG VÍT ĐÔI NHỎ

THIẾT BỊ MÁY ĐÙN SẢN XUẤT PVC DẠNG VÍT ĐÔI NHỎ
Liên hệ

THIẾT BỊ MÁY ĐÙN SẢN XUẤT PVC DẠNG VÍT ĐÔI NHỎ

Sử dụng nguyên liệu : Bột hỗn hợp PVC thay thế cho hạt nhựa

Sản phẩm ứng dụng : Cấu hình nhỏ , như : khung , khung trần , khung cửa sổ , v.v…

Bộ máy đùn toàn bộ bao gồm : một máy chủ víp đôi , khuôn , máy định hình , máy kéo , máy cắt.

THIẾT BỊ MÁY ĐÙN SẢN XUẤT PVC DẠNG VÍT ĐÔI NHỎ

Sử dụng nguyên liệu : Bột hỗn hợp PVC thay thế cho hạt nhựa

Sản phẩm ứng dụng : Cấu hình nhỏ , như : khung , khung trần , khung cửa sổ , v.v…

Bộ máy đùn toàn bộ bao gồm : một máy chủ víp đôi , khuôn , máy định hình , máy kéo , máy cắt.

Scroll