THIẾT BỊ MÁY ĐÙN SẢN XUẤT PVC DẠNG VÍT ĐÔI TẠO HẠT

THIẾT BỊ MÁY ĐÙN SẢN XUẤT PVC DẠNG VÍT ĐÔI TẠO HẠT
Liên hệ

THIẾT BỊ MÁY ĐÙN SẢN XUẤT PVC DẠNG VÍT ĐÔI TẠO HẠT

Sử dụng nguyên liệu: Bột hỗn hợp PVC

Thích hợp cho việc sản xuất hạt cao su: Bao gồm các hạt nhựa cứng , Ống dẫn ( calcium carbonate hàm lượng 40PHR ) Cấu hình cứng , Vật liệu phun , Ống trong suốt , Khớp mềm v.v…

Bộ máy đùn toàn bộ bao gồm :
1. Máy chủ : Có thể sử dụng trục vít khác nhau để sản xuất hạt nhựa dựa theo yêu cầu
2. Đầu cắt hạt nóng PVC : Thiết bị máy cắt với tốc độ quay không ngừng , có thể sản xuất hạt liên tục
3. Sàn rung làm nguội :Được thiết kế hai tầng rung  , tiện cho việc  tách hạt với ba vớ của máy
4. Bồn chứa : Sử dụng vật liệu thép không gỉ

Bảng thông số

THIẾT BỊ MÁY ĐÙN SẢN XUẤT PVC DẠNG VÍT ĐÔI TẠO HẠT

Sử dụng nguyên liệu: Bột hỗn hợp PVC

Thích hợp cho việc sản xuất hạt cao su: Bao gồm các hạt nhựa cứng , Ống dẫn ( calcium carbonate hàm lượng 40PHR ) Cấu hình cứng , Vật liệu phun , Ống trong suốt , Khớp mềm v.v…

Bộ máy đùn toàn bộ bao gồm :
1. Máy chủ : Có thể sử dụng trục vít khác nhau để sản xuất hạt nhựa dựa theo yêu cầu
2. Đầu cắt hạt nóng PVC : Thiết bị máy cắt với tốc độ quay không ngừng , có thể sản xuất hạt liên tục
3. Sàn rung làm nguội :Được thiết kế hai tầng rung  , tiện cho việc  tách hạt với ba vớ của máy
4. Bồn chứa : Sử dụng vật liệu thép không gỉ

Bảng thông số

Scroll