THIẾT BỊ MÁY ĐÙN SẢN XUẤT PVC DẠNG VÍT ĐƠN NHỎ

THIẾT BỊ MÁY ĐÙN SẢN XUẤT PVC DẠNG VÍT ĐƠN NHỎ
Liên hệ

THIẾT BỊ MÁY ĐÙN SẢN XUẤT PVC DẠNG VÍT ĐƠN NHỎ

Nguyên liệu sử dụng : hạt nhựa PVC

Ứng dụng : Cấu hình nhỏ , như : Nệp , Nệp trang trí

Bộ máy đùn toàn bộ bao gồm :Máy chủ trục vít đơn , Khuôn , Máy định hình , Máy kéo , Máy cắt

THIẾT BỊ MÁY ĐÙN SẢN XUẤT PVC DẠNG VÍT ĐƠN NHỎ

Nguyên liệu sử dụng : hạt nhựa PVC

Ứng dụng : Cấu hình nhỏ , như : Nệp , Nệp trang trí

Bộ máy đùn toàn bộ bao gồm :Máy chủ trục vít đơn , Khuôn , Máy định hình , Máy kéo , Máy cắt

Scroll