HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN BẰNG KHÍ CAO ÁP

HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN BẰNG KHÍ CAO ÁP
Liên hệ

- Thiết kế chủ yếu là lợi dụng nguyên lý của không khí để vận chuyển vật liệu , dùng số lượng tối thiểu của không khí để vận chuyển một lượng bột lớn , là hệ thống vận chuyển nguyên vật liệu dạng hạt thể đạt hiệu quả cao.

- Hệ thống vận chuyển bằng khí cao áp là hệ thống kép kín , vì vậy nguyên vật liệu sẽ không bị ẩm ướt do thời tiết mà dẫn đến nguy cơ ô nhiễm trong quá trình vận chuyển và có thể kiểm soát chặt chẽ chất lượng của vật liệu.

- Hệ thống có độ bền lâu dài hơn các máy móc vận chuyển , an toàn , và hệ thống vận chuyển đạt hiệu quả cao hơn.

- Thiết kế chủ yếu là lợi dụng nguyên lý của không khí để vận chuyển vật liệu , dùng số lượng tối thiểu của không khí để vận chuyển một lượng bột lớn , là hệ thống vận chuyển nguyên vật liệu dạng hạt thể đạt hiệu quả cao.

- Hệ thống vận chuyển bằng khí cao áp là hệ thống kép kín , vì vậy nguyên vật liệu sẽ không bị ẩm ướt do thời tiết mà dẫn đến nguy cơ ô nhiễm trong quá trình vận chuyển và có thể kiểm soát chặt chẽ chất lượng của vật liệu.

- Hệ thống có độ bền lâu dài hơn các máy móc vận chuyển , an toàn , và hệ thống vận chuyển đạt hiệu quả cao hơn.

Scroll