Background Image

Uy tín - Chất Lượng - Chuyên Nghiệp

  • Khang Mỹ

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Tel(84.8)62931101 - 62931102
  • Hotline0984.668.828
  • Emailnguy.linh@khangmy.com.vn

Hệ thống cân - cấp liệu tự động

Hệ thống nghiền và tái chế

 

          -   Chức năng chủ yếu là xử lý các sản phẩm bị lỗi sẽ được thu hồi về nghiền thành bột , sau đó lại tái chế thành nguyên liệu để tái sử dụng .

          -   Đây là một hệ thống bảo vệ môi trường tự động và có thể giảm chi phí nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất .


TOP