Background Image

Uy tín - Chất Lượng - Chuyên Nghiệp

  • Khang Mỹ

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Tel(84.8)62931101 - 62931102
  • Hotline0984.668.828
  • Emailnguy.linh@khangmy.com.vn

Hệ thống cân - cấp liệu tự động

Hệ thống thu gom bụi

 

          -   Chức năng chủ yếu là xử lý thu hồi bụi mà trong quá trình sản xuất tạo ra , để có thể cải thiện và giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường gây ra bởi sản xuất , đồng thời tránh được ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến chất lượng của sản phẩm sản xuất .

          -   Hệ thống thu gom bụi là thiết bị bảo trì đơn giản , vận hành dễ dàng , tỷ lệ sự cố thấp , điều quan trọng hơn là vấn đề an toàn trong công nghiệp , có thể tránh được sự cố tràn bụi mà có thể gây nổ .

          -   Hệ thống thu gom bụi là một hệ thống thiết bị an toàn và giữ môi trường cho các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất .


TOP