Background Image

Uy tín - Chất Lượng - Chuyên Nghiệp

  • Khang Mỹ

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Tel(84.8)62931101 - 62931102
  • Hotline0984.668.828
  • Emailnguy.linh@khangmy.com.vn

Hệ thống cân - cấp liệu tự động

Hệ thống vận chuyển bằng khí cao áp

 

         -   Thiết kế chủ yếu là lợi dụng nguyên lý của không khí để vận chuyển vật liệu , dùng số lượng tối thiểu của không khí để vận chuyển một lượng bột lớn , là hệ thống vận chuyển nguyên vật liệu dạng hạt thể đạt hiệu quả cao .

         -   Hệ thống vận chuyển bằng khí cao áp là hệ thống kép kín , vì vậy nguyên vật liệu sẽ không bị ẩm ướt do thời tiết mà dẫn đến nguy cơ ô nhiễm trong quá trình vận chuyển và có thể kiểm soát chặt chẽ chất lượng của vật liệu .

         -   Hệ thống có độ bền lâu dài hơn các máy móc vận chuyển , an toàn , và hệ thống vận chuyển đạt hiệu quả cao hơn .


TOP